Програмиране

Кристалите се „раждат“ в недрата на Земята с набор от програми (набор от инструкции), които определят това как да израстнат, каква структура да заемат, къде точно да се появят, колко бързо да израстнат и с какви енергиини характеристики – точно като нас хората, които имаме набор от генетични инструкции. Този вътрешен модел не може да се променя.

Всеки кристал има своя мисия или иначе казано – своя собствена програма за изпълнение. Понякога, определен кристал трябва да осигури заземяващата сила на планетата, като работи на енергиино ниво с другите кристали в недрата на Земята, за да осигурят заедно мрежа от стабилна енергия по цялата планета, като част от физическата матрица на планетата. Друг кристал може да изпълнява ролята на специфичен енергиен резонатор чрез излъчването на тонове, цветове и други вибрации, които са осигурени от определени сили и са необходими за поддържането на живота на хората и на другите форми на живот на Земята. Понякога усещаме, че даден кристал резонира с определена чакра или например може да ни помогне да „изчистим последствията от минал живот“. Затова и не трябва да заличаваме подобни програми.

program6Във всеки кристал има празна „база данни“, като нейното естество е от духовен характер, т.е. не физически. Тя е енергиен център, който има способността да съхранява нови инструкции. Точно както ние хората имаме безкраен капацитет за развитие на духа, така и кристалът може да превежда и усвоява енергията, идваща извън него и да я съхранява в кристалната си енергийна структура. Това е истинската езотерична работа на кристала! Науката за кристалите донякъде ни обяснява как се съхраняват тези енергийни инструкции, но това сега не е задачата ни и затова ще се потопим в пространството на дълбоката езотерика! Тази база данни понякога се изпълва с несъзнателни инструкции от хората, обработващи кристала, без те да подозират, че са проектирали мисловни енергиини форми, които се „качват“ и се съхраняват от кристала. Затова е хубаво да сме сигурни, че базата данни на кристала е изпразнена от предходни подсъзнателно направени записи, така че, когато добавим нашия набор от инструкции, т.е записи, кристалът ще започне да резонира с тези инструкции, ще увеличи тяхната сила, ще излъчва и проектира този нов набор от енергийни модели върху нас самите или върху другите, към които са насочени.

Ето няколко различни техники за програмиране на кристали:

1) Най-опростеният метод се състои в написването на мисълта върху листче хартия и поставянето на кристал върху него, за да абсорбира мисловната енергия. Кристалът увеличава пропитата в листчето мисъл и действа като предавател – изпраща подсилената от него мисъл към целта, т.е. към лицето или предмета споменат в бележката. Можете да използвате и някой от другите методи описани по-долу и да поставите кристала върху фотография на човек, за да му изпращате подсилена позитивна мисъл.

Лична бележка: Този метод може да се използва за просперитет и изобилие в къщата – направете такъв комплект от листче и хартия до вашия компютър, както и в ъгъла на богатството/просперитета на вашата къща (вж. Фун Шуи и Кристалитe). Например напишете на хартията целите на вашия бизнес и/или продукт, а на друго листче хартия напишете колко пари искате да спечелите тази година и ги поставете заедно под кристалите.

program52) Може да програмирате кристала, като го държите в ръцете си – след това вдишайте през носа, задръжте мисълта за това, което искате в ума си, след това рязко и шумно издишайте през носа в кристала. Направете това, от всяка страна на кристала, за да го програмирате. Чистият кварцов кристал има шест страни. Това е мощна техника за програмиране!

3) Друг метод е създаването на „кръговрат на дъха“ – задръжте в ума си мисълта за това, което желаете и след това бавно и естествено издишайте през носа върху кристала, после вдишайте енергията от кристал отново през носа. Повторете този кръговрат на дъха в продължение на 10 – 20 минути. Тази ефективна медитативна техника е доста мощна и ще насочи съзнанието ви към положителни резултати.

Можете да запишете колкото си искате мисли, емоции или предмети, като холографски образи във вашия кристал. Всеки път, когато искате да ги изчистите, просто бързо и силно издишайте думата „ИЗЧИСТИ!“ в кристала шест пъти (по един за всяка от страните на кристала) и той ще бъде изчистен.

Забележка: Не дръжте кристал, докато имате лоши мисли – просто не го правете! Оставете кристала и изчистите ума си. Ревизирайте своите намерения и чак след като сте сигурни, че сте прогонили негативните мисли, чак тогава можете да продължите да използвате кристала, освен когато кристалът трябва да се почисти от насъбрана в него негативност или да го почистите от някакво непреднамерено програмиране. Кристалите са безпристрастни към енергията, но Духът не е – така че, моля да ги използвате само за положителни цели.

Можете да програмирате кристалите за защита, за подобряване на сънищата, за да съхранят ваши убеждения (напр. „Аз съм здрав, богат и мъдър!“), за да постигнете психически фокус и яснота на мисълта, за любов и лична сила, както и за ред други цели.