Фън Шуй и Кристалите

Чудили ли сте се някога, защо някои части на вашия дом или офис ви карат да се уморявате или да бъдете апатични? Или пък да се чувствате нервни в дадена стая? Понякога да се чувствате като да не ви свърта на определено място, а на друго да ви се приспива? Възможно ли е някои неща да не ви се отдават в дома ви? Децата да имат проблем с концентрацията върху уроците в училище? Чувствате ли се дори заплашени по някакъв начин на определени места? Като че ли меч виси над вас, когато се приближите до определено място? Понякога чувстваме дадена среда приятна, а при друга усещаме, че „нещо не е наред“, но не можем да кажем точно какво?

Тези и много други симптоми ви дават сигнал, че енергийният поток във вашия дом, стая или офис не благоприятства доброто здраве и благополучието. Китайското изкуство Фън Шуй може да ви даде решенията на тези проблеми.

Какво е Фън Шуй?

Фън Шуй означава Вятър и Вода – позовавайки се на Ин и Ян елементите на Универсалната Жизнена Сила (Ки, Чи или Прана, както и множество други имена). Тази сила се описва като „безформена и всепроникваща, причинният поток на всичко, което е … интелигентността в дълбочина, двигателят на сътворението, космическата мрежа, върху която и от която извира Вселената. “

Тази сила криволичи бавно, когато е здрава и носи живот (положителна енергия). Лъкатуши като речно течение, преминава лесно през всичко и носи диханието на Живота.

Тази сила се превръща в нездравословна (отрицателна енергия), когато е била блокирана или е оставена в застой, или пък е била „замразена“ там където е трябвало да протича бързо – тогава тя става разрушителна.

Практиката на Фън Шуй е знание за организиране на средата, така че да се поддържа в баланс енергията на Универсалната Жизнена Сила, да протича безпрепятствено, за да можем да живеем и да се развиваме.

Какво е Ин и Ян?

Ин и Ян са двата динамични аспекта на Универсалната Жизнена Сила, неделими и взаимодействащи си, и противоположни. Нито един от тях не е пълен без другия. Всеки е част от другия. Всеки един от тях зависи за своето съществуване от другия. Монетата има две страни, но без едната страна идеята за монета само с другата страна е безсмислена. Небето има смисъл единствено, ако съществува и земята. Мъжкото е безсмислено без Женското. Но наистина няма точна граница между двете страни – нито на монетата, нито между земята и небето или между мъжкото и женското начало. Те са отделни, но са свързани. Всяка от тях е определена, но само в условията на другата.

Ин-енергията е възприемчива, интуитивна, отразяваща, пасивна, приемаща и осигурява тихата сила на духа. Ян-енергията е активна, топла, динамична и енергична. Тя осигурява здравината на физическата сила. Заедно и балансирано, те внасят живота в нашия ум, в нашия дух и в нашето тяло. Когато са извън равновесие те стават отрицателните сили, които ни отнемат живота и духа. Поддържането им в баланс в живота ни означава да поддържаме техния баланс в заобикалящата ни среда, така че заедно те да образуват здравословната енергия, която да се движи свободно и да не става нито твърде Ин, нито твърде Ян и да се превръща в разрушителна сила.
Как да използваме кристалите според Фън Шуй?

Във  Фън Шуй, Универсалната Жизнена Сила има пет елементални компонента – Огън, Вода, Земя, Метал и Дърво. Тези елементи образуват континуум от творения и унищожения. Всеки елемент подобрява и подсилва един елемент и понижава и отслабва друг. Кристалите могат да бъдат използвани, за да увеличат и намалят някои от елементите на енергията, за да се даде възможност за правилното протичане на енергията в подходяща форма през вашия дом, къща, офис или сграда.

Елемент Повишава Енергията на Елемента: Намалява Енергията на Елемента: Традиционен цвят на подходящ за използване кристал Съвременен цвят на подходящ за използване кристал
Земя Метал Вода Бежов / Светло Кафяв Розов / Син
Метал Вода Дърво Сребрист / Бял Сребрист / Бял
Вода Дърво Огън Син / Черен Черен
Дърво Огън Земя Зелен Зелен / Виолетов
Огън Земя Метал Червен / Виолетов Червен / Виолетов

Енергиите на всеки един Елемент са необходими за всеки дом или стая. Всеки Елемент е необходим за определена област. По надолу ще откриете подробна информация за енергията на всеки Елемент, както и за кристалите, които могат да бъдат използвани, за да приведе този Елемент в баланс в частите на вашия дом или къща. Разгледайте и използвайте принципите на Ба Гуа, за да разберете от какви енергии се нуждаят различните зони във вашите домове и градини.

Ба Гуа

Някои школи във Фън Шуй използват инструмент, наречен „Ба Гуа“. Ба Гуа или Па Куа е осмоъгълен символ, който съдържа осем триграми – универсални символи, чрез които могат да бъдат разбрани Животът и Жизнената сила. Тези триграми са подредени така, че да покажат връзката между енергиите на Земята, Сезоните, Посоките на Света и основните Елементи на Живота. Ба Гуа е сериозен инструмент и е само един от многото методи на Фън Шуй, който дори и начинаещите успешно могат да приложат, тъй като не е толкова сложен.

Фън Шуй е древна философия и тази диаграма е илюстрация на една от нейните концепции. Въпреки че пътищата на Фън Шуй са сложни, все трябва да се започне отнякъде. Поне започнете. Осведомеността за вашата среда и разбирането на необходимостта от балансиране на енергиите ще ви поставят в началота на дългия път към подобряване на вашия живот.

Към настоящия момент се използват две подобни Ба Гуа схеми. Първата е с по-традиционни цветове, свързани с петте основни Елемента на Универсалната Жизнена Сила:

Традиционна Ба Гуа схема

Модерна Ба Гуа схема

Компасната Школа и Школата на Черната Шапка

Ба Гуа ни показва от каква енергия се нуждаят различните части от пространството в дома ни или от дадена стая, както и кои части от това пространство се свързват с основни моменти от нашия живот. Има два различни метода – метода на  Компасната Школа и този на Школата на Черната Шапка

Метода на  Компасната Школа е приведен в съответствие с посоките на компаса, които са показани в диаграмите. За да използвате този метод, вземете компас и установете в каква посока е разположено жилището или къщата ви. Например, ако стоите пред прага на вратата ви, с гръб към къщата и настроите срелката на компаса, сочеща Север-Юг, така че да попадне върху тези две посоки, то тогава вижте коя посока остава отвъд тази линия – да приемем за нашия пример, че това е Изток. Това би означавало, че къщата ви е с източно изложение. Тогава вземете или начертайте план на къщата с вход сочещ на Изток и наложете някоя от двете горни схеми върху този план, така че Изток от схемата да попадне върху входната ви врата. Тогава, в този случай ще се окаже, че задната част на къщата ви (западната страна) ще бъде зоната за Творчество и за Деца.

По този метод можете да определите най-удачно разположените и съответно най-неподходящите зони и области във вашия дом. Добър Фън Шуй-специалист може да ви насочи към по-нататъшни действия.

При много по-популярният метод от Школата на Черната Шапка входната врата на къщата е винаги в долната част на схемата, като посоките на компаса се игнорират.

Пример по метода на Школата на Черната Шапка

Първо, вземете един от магическите квадрати приложени по-долу. Направете този квадрат достатъчно голям, за да го наложите върху плана на вашата къща или стая. По този начин бързо ще установите кои точно области от каква енергия се нуждаят. Първият магически квадрат е с традиционните цветовете за тази школа. Вторият показва модерните цветове, свързани с всяка гуа (раздел).

Традиционни Багуа-цветове на магическия квадрат

Съвременни Багуа-цветове на магическия квадрат

За да използвате метода на Школата на Черната Шапка, наложете копие от вашето жилище, така че входната врата на къщата да е разположена в долната част. Този начин на входната ви врата ще бъде приведена в съответствие със зоната на Уменията и Знанието или със зоната на Кариерата и на Житейския Път, или със зоната на Помагането на Хората. След това можете да видите, кои елементи са необходими в съотвените зони на вашия дом. Ако използвате тази схема за стая, то поставете вратата на стаята отново в долната част на схемата.(Използвайте също и осмоъгълната БаГуа-схема, за да видите кои точно енергии отговарят на всяка област).

Учението Фън Шуй предлага много начини за балансиране и разблокирване на енергията в отделните части на дадено помещение или жилище. Един от достъпните начини за тази цел е използването на кристали. Ако в някоя област на стаята ви или на дома ви липсва енергията на съответния Елемент, там можете да използвате кристал с подходящия цвят, за да възстановите баланса на енергийния поток. Ако в дадена зона има натрупване от твърде много  погрешна/неподходяща енергия, то там може да поставите кристал или друза с кристали с подходящата за тази зона енергия, за да „туширате“ и успокоите неподходящата. Таблицата на елементите, дадена по-рано, ще ви насочи към балансирането на енергиите във вашето пространство.

Елемент Повишава Енергията на Елемента: Намалява Енергията на Елемента: Традиционен цвят на подходящ за използване кристал Съвременен цвят на подходящ за използване кристал
Земя Метал Вода Бежов / Светло Кафяв Розов / Син
Метал Вода Дърво Сребрист / Бял Сребрист / Бял
Вода Дърво Огън Син / Черен Черен
Дърво Огън Земя Зелен Зелен / Виолетов
Огън Земя Метал Червен / Виолетов Червен / Виолетов

Например, вашата трапезарията попада в зоната, която се регулира от елемента Дърво. Този зона е и област на Семейството и Здраве (виж осмоъгълната БаГуа-схема). Ако при разглеждането на тази част от дома си, установите, че там имате маса и столове от метал, боядисани в жълто, тогава ще е добре да поставите някои зелени кристали за увеличаване на енергията на елемента Дърво (Зелен Цвят), а може би и някои червени кристали за намаляване на енергията на елемента Метал от масата.

Ето още един пример. Кухнята ви попада в зоната на Славата и Репутацията, воден от енергията на Елемента Огън. Обикновено кухните, когато се ползват, имат изобилие от енергията на този елемент, но когато печката или фурната са изключени, тогава Елемента Огън не е достатъчен. Поставете червен кристал на това място или поне зелен такъв, за да подсилите чрез енергията на Дървото основния елемент – Огъня (в случай, че вече имате нещо червено в тази зона).

Фън Шуй предоставя много подходи за използването на кристалите. Току-що засегнахме само един от тях – използването на кристалите за балансиране на енергията в пространството. Друг такъв подход е изграждането на БаГуа-схема с кристали, които да поставим в близост до входа на жилището. Виждате как с помощта на БаГуа и на кристалите можем да си помогнем, за да балансираме енергиите и така да възстановим хармонията в помещенията, стаите и домовете си.