Нервна система, Епифиза и Клетки

Укрепване на нервната система

За укрепване на нервната система правете следните упражнения:
– Oблегнете се на едно дърво – дъб, бор, бук – и мислете за влиянията, за енергиите, които идват от него. Така ще възприемете магнетизма от дървото, който ще укрепи нервната ви система.
– Kогато житото почва да зрее, обиколете нивата и така ще се свържете с живота на житото. Така ще приемете известна енергия в себе си.
-Сутрин рано, един час преди изгрев слънце тръгнете на път, така че слънчевите лъчи да падат върху гърба ви. Тогава те въздействат на гръбначния стълб и оттам действат на симпатичната система и централната мозъчна система и ги хармонизират.

Учителят Беинсá Дунó

Пинеална жлеза (Епифиза)

В центъра на мозъка има един център, който е свързан с пинеалната жлеза и се храни само със светли и възвишени образи и картини, които човек съзерцава било в Природата, било когато ги създава в съзнанието си. От този център чрез етерното тяло есенцията на Красотата се предава на душата и тя се храни с Красотата и расте. Защото всеки красив образ, както всеки цвят, излъчва аромат, специална есенция, която се възприема от този център и храни душата. Така се развива постепенно Космичното съзнание и интуицията в човека. А интуицията е свързана с развитието на Причинното тяло. Ако има координация между главния мозък и симпатичната нервна система, интуицията е будна и човек може да схване Истината. Тази координация се поддържа от красивите и хармонични образи и мисли, които човек поддържа в себе си. Затова човек не трябва да допуща отрицателни мисли и чувства, които да развалят тази координация и да разрушават и спъват развитието на Духовното тяло и органите в него.
Човек не трябва да се безпокои и тревожи, защото с това нарушава тази координация и изгубва дарбите си и парализира развитието на духовните органи. Затова човек трябва да има самообладание, но не трябва да бъде хладнокръвен и безразличен към скърбите и страданията на хората.

Учителят Беинсá Дунó

Клетките. Упражнение за подмладяване

Задачата на ученика седи в това – да подмладява всички клетки на организма си, а не само частично. За тази цел той трябва да се научи да говори на своите клетки. Всеки ден, преди да започне своята дневна работа, ученикът трябва да поздрави клетките на тялото си, като започне от клетките на мозъка, на очите, на носа, на ушите и постепенно слиза надолу. След това ще поздрави клетките на дробовете, на сърдцето, на стомаха, на червата и най-после ще поздрави себе си и ще започне работата си. Под думата „себе си“ разбирамe своя вътрешен ръководител. Само при това положение може да се очаква единство и задружна работа между всички клетки на човешкия организъм. Като не познава това отношение, тази обхода към клетките на своето тяло, човек цял ден се лута нагоре-надолу и работата му не върви добре. Той казва: не зная какво да правя, не ми се живее! – Не му се живее, защото той не е изпълнил едно важно задължение към своя организъм. Вследствие на това той ходи сред благата на живота, но не ги вижда, не може да ги използва.

Учителят Беинсá Дунó