Свойства на Елементите

В теорията на Фън Шуй, Универсалната Жизнена Сила се състои от пет Елемента – Земя, Вода, Метал, Огън и Дърво, и както е обяснено в „Фън Шуй и Кристалите“, всеки един от тези елементи е от основно значение за поддържане на баланса в нашия живот и в домовете ни.

EarthСилата на Елемента Земя

Силата на Земята – това е енергията на стабилността, на търпението, на честността, на баланса и находчивостта. Това е нашата домашна енергия, енергията на Земята, върху която живеем. Това е енергията на планините, равнините, на бреговете и на долините. Тя е нашият център, нашата основа, нашият дом в черната, студена Вселена.

Енергия на Земята се символизира от светло кафяв цвят. Използвайте светлокафяви кристали за подобряване на всяко пространство и място, отредено за почивка и място, където трябва да бъдете в собствен контрол, в безопасност и защитени. Някои видове гранати се срещат в светло кафяв цвят. Също така няколко вида ахати имат красиви светлокафяви зони.

Земната Енергия традиционно се свързва с областта на Североизтока и Югозапада в дома или стаята. Това са зоните на Уменията и Познанието и на Любовта и Връзките. В тези зони ще действат благоприятно светлокафявите кристали и друзите от светлокафяви кристали, както и малки цветни кристали върху кафяви скали или матрици.

В съвременната Фън Шуй практика, енергията на Земята, необходима за зоната на Уменията и Знанието във вашия дом се представя чрез сини кристали, а Земната Енергия, необходима в областта на Любовта и Връзките е представена от розовите кристали. Изборът между традиционни или модерни цветове е ваш. Ако чувствате, че по-традиционните светлокафяви нюанси ви въздействат по-добре в тези области – използвайте тях. И обратно – ако чувствате, че сините кристали, поставени в зоната на Уменията и Знанието, ви помагат по-лесно да се заземите в реалността – ползвайте ги. Ако смятате, че вибрациите на лъчите с розов цвят предават по-добре енергията на Елемента Земя в Любовта ви и във Връзките ви, то тогава използвайте розов кристал или друза в тази зона. Най-добрият начин да разберете кои кристали са вашите е според това как се чувствате с тях, как ги усещате.

Можете да подсилите енергията на Земята в тези зони, не само като добавяте светлокафяви кристали за провеждане на енергията в пространството, но и чрез добавяне на някои огнени кристали, т.е. кристали с енергия на Елемента Огън. Червените или виолетовите кристали ще свършат работа, може би гранати върху бежови скалички и марици ще са перфектни. Червените кристали, чрез огнената си енергия ще допълнят и подсилят светлокафявите, земни енергии.

Ако в това пространство, което се нуждае от Земна енергия, има прекалено много енергия на Елемента Дърво – например голямо дърво или две дръвчета, които не можете да преместите, то тогава ще трябва да намалите тяхната енергия, за да не навредят на Силите на Земята. Традиционно се използват сребърни кристали, представляващи Елемента Метал. Малко парче арсенопирит е перфектно за целта, както и сребърна тел (не посребрена).

Енергия на Земята отслабва енергията на Водата, и усилва тази на Метала. Може да използвате светлокафяви кристали и камъни в области, където има твърде много Водна енергия или в райони с недостиг на енергията на Елемента Метал.

MetalСилата на Елемента Метал

Енергията на Метала е енергията на интелигентността, на гъвкавостта, на изцелението и творчеството. Това е и енергията на задружността и кристализацията – на идеи, концепции, както и на групи. Тя е твърда, остра и често разрушителна, но е и съществен елемент в живота на всички. Трябва да бъдем остри, непреклонни и твърди на моменти, за да намерим пътя си, без да ставаме жертва на другите. Елементът на Метала носи силата на концентрация и решителността в живота ни и в нашите жилища.

Тази енергия се символизира от сребристото, сивото и бялото. Използвайте кристали с тези цветове, за да подобрите пространството, което използвате за концентрация, за събиране на сили или където работите в група. Използвайте бели, сиви или сребристи кристали, за да привнесете острата сила на концентрацията и прилежността в областите на вашия дом, които са насочени към осигуряване на тези качества и във вашия живот, когато трябва да бъдате такива.

Енергията на Метала традиционно се свързва с Северозападните и Западните зони на дома или на стаята. Тя е свързана със зоната на Помагащите хора, на Благодатта и Благословиите, както и с областта на Пътуването във вашето жилище и в живота ви. Отговаря също и за Творчеството, за Децата и детските помещения, както и за Бъдещето. Нейната кристализираща енергия ще подкрепи вашите усилия и решителността ви.

Според методите на Фън Шуй школата на Черната Шапка Металният елемент е свързан с областта на по-отдалечения от входната врата десен ъгъл. Тази зона трябва да има метална енергия. Използвайте метални предмети като мебели в тази област или ако това е неосъществимо, поставете там бели, сребристи или сиви кристали.

Можете да засилите енергията на Метала в тази зона, не само чрез поставянето на бели или сребърни кристали, а и чрез добавяне на Земна енергия, която усилва тази на Елемента Метал. За тази цел поставете светлокафяви кристали в близост до белите или сребристите такива.

Ако в тази област имате твърде много от енергията на Елемента Огън, която понижава силата на Метала, напр. в северозападната и западната зона имате много червено или виолетово обзавеждане, то тази вибрация трябва да се намали, за да не се вреди на енергията на Метал. Традиционно за целта се използват сини или черни кристали, представляващи елемента Вода. Друза Кавансит ще свърши чудесна работа.

Енергията на Метала намалява силата на елемента Дърво и повишава енергията на Водата. Сребристи и бели кристали могат да се използват в области, където има твърде много от елемента Дърво или в зони, където не достига силата на елемента Вода. Елементът Метал, също като останалите, е от съществено значение за живота. Трябва ни неговата твърдост, единство и сила, както в живота ни, така и в пространството около нас.

WaterСилата на Елемента Вода

Енергията на Водата – това е енергията на покой, тихата сила и пречистването. Тя въплъщава все още нереализиранити възможности. Тя е мека, гъвкава, безформена, но мощна. Елементът Вода носи силата на обновлението и прераждането. Това е енергията на кръговрата на живота.

Енергията на Водата се символизира от синия и черния цвят. Използвайте кристали с тези цветове, за да подобрите пространство, което използвате за почивка, спокоен размисъл, вглъбяване или молитва. Използвайте сини или черни кристали, за да доведете течащата енергия на елемента Вода в зоните на вашия дом и в областите от живота ви, където предстои да реализирате потенциала си.

Традиционно силата на Водата се свързва със северната област на дома или стаята. Тя е свързана с Кариерата и Жизнения Път. Нейната постоянно течаща енергия ще осигури баланс в приливите и отливите на вашия живот. За да запазите движението напред към целите на живота ви използвайте енергията на елемента Вода.

Според методите на Фън Шуй школата на Черната Шапка Водният елемент е свързан с областта на входа или в случай, че входната врата не е в центъра на тази стена, със зоната, която в близост до вратата. Тази зона трябва да има енергията на Водата. Ако аквариумът не е най-практичното решение, то поставянето на сини или черни кристали ще свърши работа.

Чрез добавянето на сини или черни кристали ще привнесете енергията на Водата в това пространство, но можете и да я подкрепите с енергиите на елемента Метал, които подсилват Водния елемент. За целта поставете сребърни или бели кристали в близост до сините или черните.

Ако има прекалено много Земна енергия в пространство около входа от Северната страна, например повече бежово обзавеждане, неговият ефект трябва да се намали, за да не навреди на енергията на Водата. В такъв случай използвайте зелени или тъмно-кафяви кристали, представляващи елемента Дърво – той отслабва влиянието на Земния елемент. Малко перидот, оливин или друза турмалин биха били отлично средство за тази цел.

Енергията на Водата намалява енергията на Огъня и подсилва тази на елемента Дърво. Сините и черните кристали могат да се използват в области, където има твърде много от елемента Огън, а не е необходим чак толкова или в зони с твърде слаб елемент Дърво, който пък трябва да бъде подсилен. Елементът Вода, също както и другите елементи, дарява живот и го поддържа. Използвайте го във вашия дом или офис, за да поддържате вашето здраве и благополучие.

WoodСилата на Елемента Дърво

Енергията на Елемента Дърво е енергията на растежа, на разширението и разрастването, на ново начало, на подхранването и на здравето. Тя подобрява жизнеността, носи изобилие и ни поддържа във физическия растеж.

Енергията на Елемента Дърво се символизира от зеления и кафяв цвят. Използвайте кристали с тези цветове, за да се подобрите пространството, което използвате за хранене, в стаята на малко дете, или на място, във вашия дом или офис, където започвате нов проект или начинание.

Традиционно енергията на този елемент се свързва с областта от дома или стаята, която се намира на Изток и Югоизток. Елемента Дърво е свързан със Семейството и Здравето, както и със зоната на Просперитета и Изобилието. Енергията на Елемента Дърво е от съществено значение за благосъстоянието ни.

Можете да внесете елемента Дърво в местата, където е необходимо, чрез добавянето на някои зелени или кафяви кристали. Освен това може да добавите енергията на елемента Вода, за да усилите влиянието на елемента Дърво в неговото пространство. Поставете черни или сини кристали в близост до зелените и така ще получите перфектни резултати.

Ако имате твърде много от енергията на Метала в зоната, която се нуждае от силата на елемента Дърво, например компютър, то намалете тази енергия, за да не навредите на енергията на Дървото. В този случай използвайте червени кристали, представляващи силите на елемента Огън. Малка друза гранат или рубинен кристал, поставен в близост до компютъра, ще смекчи неговата силна Метална енергия.

Енергията на Елемента Дърво намалява енергията на Земята и подобрява тази на Огъня. Зелените и кафявите кристали могат да се използват в области, където има твърде много от елемента Земя или в район с недостиг на елемента Огън. Елементът Дърво също ни дарява със силата на здравето и живота и ги подхранва.

FireСилата на Елемента Огън

Енергията на Елемента Огън е енергията на ентусиазма, на топлотата, на яркостта, блясъка и духовитостта, на озаряването и на активността. Това е силата Ян в природата. Това е енергията на топлината, действието, емоцията и страстта – независимо дали става дума за идеи, понятия и представи или за секс. Тя е жива и мощна, но често е и разрушителна. Всички ние се нуждаем от топлината, страстта, и животодаряващата енергия на елемента Огън. Това е мощен елемент, който трябва да се използва в умерени количества!

Огнената енергия се символизира от червените нюанси на цветовете като червено, оранжево, виолетово и аметистово. Използвайте кристали с тези цветове, за да подобрите пространствата, които използвате за енергични дейности и такива, които изискват много енергия и страст. Използвайте червените нюанси на кристалите, за да внесете мощта на Слънцето и енергията на елемента Огън в живота си и във вашия дом. Заредете даденото пространство с тези кристали и се задействайте чрез тяхната енергия.

Силата на Огъня традиционно се свързва с Южните площи на жилището или стаята. Тя се асоциира с областта на Славата и Репутацията във вашето жилище и в живота ви. Използвайте тази енергия – тя ще даде тласък в живота ви, който ще подобри вашето положение в обществото и в семейството ви.

Според методите на Фън Шуй школата на Черната Шапка елементът Огън е свързан с централната област в дъното на вашата къща или стая. Тази зона трябва да има добър заряд от Огнена енергия. Там е традиционното място за камина и в случай, че ви липвса такава, помислите върху това да поставите там друза или просто няколко червени, виолетови и/или оранжеви кристала. През зимата, когато слънцето е по-слабо, използвайте повече такива кристали, за да привнесете енергията на Огъня във вашия дом или живот. С настъпването на лятото, когато слънчевата светлина става все по-ярка, просто отнемайте по някой от тези кристали, тъй като тогава Слънцето по естествен начин ни дарява с огнената си сила.

В случай, че енергията на Елемента Огън в даденото място е недостатъчна, въпреки прибавените червени, оранжеви или виолетови кристали, то тогава можете да я увеличите, като поставите до тях зелени или тъмно кафяви кристали, осигуряващи енергията на елемента Дървото, която подсилва Огнената енергия.

Ако имате прекалено много от енергията на Водата в пространството, което се нуждае от Огнена енергия, например басейн или аквариум в южната част на дома си или на стаята, тогава трябва да намалите силата на Водния елемент, за да предпазите от увреждане или погиване енергията на Огъня. В такъв случай поставете там светлокафяви кристали, представляващи елемента Земя – той намалява силата на елемента Вода.

Енергията на Огъня намалява енергията на елемента Метал и подобрява тази на елемента Земя. Червени, виолетови и оранжеви кристали могат да се използват в области, където има твърде много от елемента Метал или на места, където енергията на елемента Земя е в недостиг. Елементът Огън, също като другите, е от съществено значение за Живота. Ние се нуждаем от неговата енергия и жар, които пълноценно да впрегнем в живота си и в любовта.