Мъдростта на Кристалите от Марсел Фогел

глава 2

от Марсел Фогел, редактирана от Къртис Ланг

Марсел Фогел (1917-1991) е един от най-видните американски учени от втората половина двадесети век, чийто изследвания предизвикват голям обществен интерес в използването на фасетирани кварцови кристали, както за медитация, така и за терапевтични цели.

Къртис Ланг предоставя редактирана версия на ръкописа на Фогел, подготвен за публикуване в края на осемдесетте години на миналия век, но така и останал непубликуван.

Материалът от този ръкопис е бил редактиран предимно за граматическа точност и запазва оригиналния тон на Марсел Фогел.

Какво представляват Кварцовите кристали?

Образувани от Майката Природа по време на процеса на охлаждане при определени етапи от развитието на Земята, шестстенните кварцови кристални призми могат да бъдат открити поединично или в групи от множество кристали в различни геоложки формации по цял свят – от Хималаите до бразилските дъждовни гори и от Арканзас до Алпите.

Цветните кварцови кристали са известни под различни имена, като например: аметист, цитрин, розов кварц, опушен кварц и пр..

Кварцът е един от най-разпространените минерали – във всеки клас скали той се намира под най-различни условия. Химичният му състав е силициев диоксид (SiO2), в пропорции: 46,7% силиций и 53,3% оксид. Кварцът притежава твърдост от 7-степен по скалата на Моос, което го прави един от най-твърдите кристали срещащи се на Земята.

Кварцът, в сравнение със стъклото, е с различно тегло, като кварцовия кристал е по-тежък.

Стъклото (обикновеното сода-силикатно стъкло) има коефициент на отражение в границите между 1.5-1.6, докато кварцовият кристал има индекс на отражение 1.458.

Предаването на светлина през кварц  далеч превъзхожда предаването на светлина през стъкло, кварцът има и много по-висока точка на топене в сравнение със стъклото. Изключително чист кварц се използва в създаването на оптичните влакна, които предават цифровата информация по целия свят.

Стъклото е аморфно твърдо вещество, съставено от силициев диоксид (SiO2), докато кварцът, също се състои от силициев диоксид (SiO2), но с точно определена хомогенна кристална структура, съставена от атоми, молекули или групи от молекули, които създават повтарящ се геометричен модел.

В Природата Кварцовият кристал расте в спирала с посока на часовниковата стрелка и се изгражда от частиците силициев диоксид, които действат като негово ядро.

Този растеж е резултат от съзнание, което определя в момента на създаването си, целостта на структурата, която то ще заеме!

Биолозите отдавна се занимават с въпроса за  развитието на организмите и някои от тях считат, че органичните структури се развиват по „шаблон“ от енергия, който може да се счита за определена форма на съзнание. Подобни енергийни шаблони, съдържащ полета от енергия, може би отговарят директно за образуването на различните видове кристали.

Според модерната наука, кварцовите кристали имат естествено балансирано енергиино поле в твърдо състояние.

През 20-ти век, свойствата на това енергиино поле в твърдо състояние, навлиза в електрониката и заменя предишните вакуумно-тръбни и газоразрядни тръбни устройства в проводниците, изолаторите и полу-проводниците, използвани за производството на транзистори и по настоящем в микропроцесори и чипове с RAM-памет, използвани днес в компютрите. Интегралнитеа схеми , LED-технологиите и LCD-дисплеите са други примери за технологии, които използват същото това „енергиино поле в твърдо състояние“ на кристалите.

„Новото развитие в  терапията с минерали и в медитацията с фасетирани естествени кварцови кристали са достигнали етап, в който ще добием значителни доказателства за напълно нови приложения на кварцовитекристали – да получават, усилват и предават фината енергия към и от хора, за целите на лечението и така да ни помогнат за пълното разкриване на техният потенциал.

Въпреки че тази фина енергия – прана или чи, обикновено не може да се долови от петте ни сетива и е трудно да се измери със стандартни научни инструменти, нейното влияние върху нашия организъм е като глътка свеж въздух, даваща ни психическо и физическо благополучие. Поразителната красота и изключително полезното структурно съвършенството на кварцовите кристали е дар от Природата, за да помогне на човечеството в стремежа му към баланс и спокойствие.

Древните китайци и американските индианци почитали кварцовите кристали, като символ на сила, чистота, яснота на ума и вътрешен мир.

Писанията на Платон, също сочат широкото използване на кристали по времето на Атлантида.

Едгар Кейси, известният ясновидец, дава много примери в творбите си за изцеление чрез прилагането на кварцови кристали.

Използване на природни кварцови кристали при работа с фините енергии, при лечение и медитация

Кристалът е енергиен преобразувател. Кварцовите кристали могат да преобразуват механичната енергия в електрическа и обратно.

„Пиезоелектричеството е способността на някои кристали да произвеждат напрежение, когато са подложени на механичен натиск,“ четем в онлайн-енциклопедията „Wikipedia“. „Думата произлиза от гръцки – „piezein“, което означава да „изтисквам“ или „притискам“. Ефектът е обратим; пиезоелектрическите кристали, които са предмет на външно положено напрежение, могат да променят форма си в тесни граници. Ефектът е от порядъка на нанометри, но въпреки това намира полезни приложения. „

Няма да бъде преувеличено да се каже, че Дигиталната ера е ерата на Кварцовия кристал. Днес кварцовите кристали се използват от милиони дръзки изследователи на фините енергии като Марсел Фогел, по всички краища на света, за да проучат техният вътрешен мир, за да постигнат разширени състояния на съзнанието, както и за лечение на рани и поддържане на оптимално здравословно състояние, така и за придобиване на чувство за благополучие и единство с Великата Мрежа на Живота.

Кварцовите кристали могат да се използват, за да разширите, да предавате и да получавате, както и да модулирате Универсалната Жизнена Сила (Ки, Чи или Прана) по най-различни начини. Те могат да бъдат използвани със съзнателното намерение да влеят Универсалната Жизнена Сила в тялото, ума и аурата ни, като по този начин ни помагат да отпуснем ума и тялото си, подобряват физическото ни здраве и ни лекуват.

Природните кварцови кристали превръщат фините вибрации или енергии, които се съдържат в нашето дихание, и който ние изпускаме през ръцете си, в електрическо поле или заряд.

Лечителите използващи кристали или медитиращия човек държащ кварцов кристал използва силата на своето намерение, за да получи, да увеличи или да предаде фината енергия, известна като Прана (във ведическата традиция на йога и аюрведа медицината), Чи (в традиционната китайска медицина, акупунктура, в бойните изкуства и медитативните практики) или както ще я наричаме тук – енергията на Универсалната Сила на Живота.

Всяка клетка в организма ни комуникира с другите клетки чрез електро-магнитно лъчение, излъчващо се от ядрото на клетката, което се намира в ултравиолетовата област на спектъра. Благосъстоянието на всяка една клетка се изразява чрез тези лъчения и всяка клетка отговаря на енергиите на Светлината, Звука, Натиска(налягането) и Любовта, с които се сблъсква в своята среда.

В серия от експерименти, започнали през 1970 г. и продължаващи и до днес, няколко уважавани учени са развили нови теории за това как клетките комуникират и се съгласуват в динамичното равновесие, което поддържа живота. Достатъчно забележително е, че тези експерименти показват значителната роля на предаването на електро-магнитното излъчване в живите организми, включително и на ултравиолетовата светлина, точно както Марсел Фогел постулира.

Възможно ли е, че молекулите да се разпознават и да се намират едина друга, чрез изпяването(резонирането) наедна и съща нота(и) или чрез проблясването в един и същ цвят(ове)?“ – Пита д-р Мае-Уан Хо, лектор по Биология в Лондонския Свободен Универиситет. Тази теория е подкрепена и от д-р Велко Великович (оглавяващ Центъра за мултидисциплинарни изследвания при Института за ядрени науки – Винча).

Дан Едън се осмели да зададе въпроса, който винаги е озадачавал клетъчните биолози: „Какво е това, което дава възможност на десетки хиляди различни видове молекули в организма, да припознаят своите специфични цели? Жизнените процеси зависят ли от селективните взаимодействия между конкретните молекули и това не важи ли също и за основния метаболизъм на неуловимите нюанси на емоциите. Това е като да се опитваш да се намериш приятел сред множеството хора в пренаселена бална зала в тъмното. “

В последствие професор Ирена Kосич (професор по биомедицина в  Кралския Технически Университет в Мелбърн, Австралия) заедно с д-р Велко Великович предложиха теорията, че: “ молекулните взаимодействия са електрически по своята същност и се случат на разстояния, които са огромни в сравнение с размера на молекулите“, според д-р Хо в статията му в Истинската Биоинформатичнаа революция. „По-късно проф.Kосич въвежда идеята за динамичните електромагнитни полеви взаимодействия, според която молекулите припознават своите специфични цели чрез електромагнитен резонанс, с други думи – молекулите изпращат специфични честоти на електромагнитни вълни, които не само да им позволяват да се „виждат“ и да се „чувам“ една друга, но също така и да си влияят една на друга от разстояние и неизбежно да се привличат една от друга, ако вибрират с тази честота (по допълващ се начин). „

Тези теории биха могли евентуално да обяснят мистериозното енергиино взаимодействие между лечителя, кварцовия кристал и лекувания.

Електро-магнитното лъчение, излъчвано от кварцовия кристал е комуникационната връзка на лечителя с клетките от тялото на пациента.

Кварцовите кристали могат да предават електро-магнитно излъчване в диапазона на ултравиолетовата дължина на вълната, толкова ниско, равняващо се на 1900-ангстрьом единици.

Изрязаните по схемите на Фогел кристали представляват всъщност образец от свещената геометрия на Дървото на живота , чиято диаграмата се среща в текстове на иврит в свещената традиция, наречена Кабала.

Когато естественият кварцов кристал се оформи с два върха и  четири, шест, седем или осем странични стени, тогава тази кристална форма започва да играе връзка(проводник) към молекулата на водата.

Като резултат от това се получава така, че в момента, в който електромагнитния заряд бива съхранен и/или освободен от кристала, крисаталът го свързва в водните молекули в тялото, като структурира и съхранява тези вибрации.

Доколкото ни е известно засега, зарядът, който се прехвърля чрез намерението и дъха на оператора през кристала се съхранява интер-атомично. С други думи, той се съхранява във вътрешното пространство на решетка в кристалната молекулна структура.

Този заряд или вибрация има магнитен характер и може да бъде изтрит от кристала или чрез размагнитизирваща лента или чрез намерението на оператора за изчистване на кристала с помощта на силен и пряк дъх.

Ние не знаем каква наистина е тази вибрация. Тя може да бъде прехвърлена към вода и водата показва магнитната ѝ компонента в структура си, като се открива и промяна в рН-то на самата вода.

Можете да вземете един дървен блок или част от едно дърво и то да бъде толкова красиво, колкото може да бъде, но то все още не е цигулка. Същото се отнася и за кварцовия кристал.

Един нешлифован кристал може да изпълнява много функции: той може да разшири енергииното ви поле, може да премахне болката, може да премахне някои елементи на стреса, но когато става въпрос за лечение, специално изрязаните кристали са подходящият инструмент за тази цел.

Ако клетката е извън баланс, изпратете и Любов, Хармония и Баланс чрез кристала. Признайте и почетете неговото съвършенство. Това е обмен на натрий и калий през клетъчната мембрана, която се контролира от силите около клетката, които произвеждат този заряд. Кварцовият кристал помага за балансиране на заряда, управляващ клетката. Зарядът трябва да бъде балансиран, за да се запази тази клетка щастлива.

В общността, занимаваща с лечение чрез кристали в Америка, все още има спорове относно използването на ненарязани и неполирани кристали в сравнение с кристали, които са били изрязани и полирани в съответствие с принципите на свещената геометрия и физическите науки.

Да се каже, че един кристал е по-мощен в естественото му състояние е общо взето неточно.

wisdom11Естественият рубин (алуминиев оксид на Хрома), например, сам по себе си е безлично парче камък. Обаче ако го сложите на машина за фасетиране, той се превръща в скъпоценен камък.

Ако отидем още една стъпка по-нататък и внимателно го изрежем и полираме във формата на цилиндър, и го сложим, в т.нар. компресорни стъкла, така че светлината, която се „изпомпва“ в него да се отразява в тях, тогава ще имаме лазер, рубинен лазер.

Чрез отдаването на енергия в този рубинен лазер и след нейното преработване, с енергията, която излиза от него можете да изрежете дупка в диамант или стомана. По същия начин, специално изрязаният кварцов кристал може да изпълнява специфични функции, които един нешлифован кристал не би могъл да достигне.

Естественият кварцов кристал е за предпочитане пред синтетичния, заради бавния растеж на кристалните рамки в него през естествения цикъл на растежа, което му придава един по-хармоничен резонанс с вибрациите, свързани с ултравиолетова честота на електромагнитния спектър. Този резонанс всъщност представляват трептенията, които чувствате, когато се настроите с естествен кристал, който ще използвате с чистото намерение за лечение с Любов.

 

Синтетичният кварц се създава чрез хидротермални способи, чрез топлина и налягане. В нашите проучвания досега не сме успели ефективно да съхраним заряд в тези кристали.

Естествените кристали трябва да се пригаждат в условия на околната среда, които влияят върху кристала, като създават вариации като тези присъствали някога в нормалният му енергиен цикъл на растеж.

 

Ефектът на Цвета и Бистротата

Тъй като цветът оказва влияние върху вибрацията на тялото, то и цвета на кристала, който се използва, ще се отрази върху тялото на ползвателя. Различните цветове предизвикват стимулиране на различни части на тялото.

Опушеният кварц, например, поглъща енергия поради несъвършенствата в неговата кристална решетъчна структура. Това го прави труден за носене от някои хора, поради неговият „изсмукващ“ или „изцеждащ“ ефект.

Лилавият цвят или цветът на лавандулата и на аметиста ще стимулират лилавата вибрация в целия организъм, което ще има успокояващ ефект.

Вибрациите на цветовете действат като храна за тялото и то реагира в зависимост от конкретната „храна“, която сме му осигурили.

Безцветният Кристал е най-неутрален и най-универсален, тъй като той не излъчва определен цвят, а блести с пълния спектър от цветове.

Лекото оцветяване или потъмняване, което може да се е образувало при  равнинния растеж или пък да се дължи на прекъсване в модела на растеж, не пречи на енергийния поток минаващ през нормалния кристал. Характерни „вродени“ отчупвания и фрактури и включвания, обаче могат да окажат влияние. Като цяло, колкото по-ясен е кристала, толкова по-силен и дълбок е ефектът.

Разлика между лечение и медитация с кристал

Лечебният кристал действа като усилвател – енергията на лечителя преминава от неговите ръце в кристала, а той я усилва, така че същата тази енергия да може да бъде насочена и освободена от противоположния край на кристала на по-високо енергийно ниво.

wisdom9Основно, лечебните кристали са предназначени да балансират тялото, да го поставят в резонанс с него самото, така че да може да се осъществи процеса на йонен обмен и пренос на заряди. След това тялото става цялостно и започва само да лекува себе си.

Кристалите с два върха са проектирани така, че енергийните полета обграждащи тялото на пациента да се променят постоянно.

Кристалите с един връх са предназначени за медитация, за да може човек да навлезе в себе си и да си изгради енергийно поле, чрез което да постигне мир и хармония със себе си.

При медитация, когато вдишвате, вие сте издърпвате енергия от атмосферата през кристала, който я усилва и тогава тя преминава в тялото ви и в кръвта ви. Кристалите с един връх, предназначени за медитация, са проектирани така, че да усилят и да съгласуват вашите собствени енергии така, че да можете да ги задържите на това по-високо ниво. Такъв кристал е предназначен да действа като еднопосочен енергиен клапан.

Кристалът фиксира точно програмата, която сте възнамерили за него. Той също може бързо да изчисти от вашето поле негативните ви мисловни форми. Колкото повече си взаимодействат с него, той толкова повече си усилва и си изгражда представа за вашите собствени вътрешни чувства.

Вашият кристал за медитация ще има много успокояващ ефект, когато го въртите из ръката си. Вдишвайте и просто го „търкаляйте“ в ръката си. Ще откриете, че с помощта на тази практика, е налице освобождаване от стреса и зареждане. Вие ще добиете чувството за мир, тишина и огромно спокойствие.

Кристалът за медитация привлича енергията на ума ви в една определена форма (в кристала) и след това тя отразява обратно към вашия ум. Той се явява като огледало на съзнаниято ви.

Можете да слушате лекция, докато държите кристал за медитация в ръката си и да съхраните съдържанието на тази лекция в кристала, точно като магнетофон и по-късно да го възпроизведете, като си водите бележки, докато държите кристала.

Има огромно усилване на сигнала за съхраняване на информация в предназначения за тази цел кристал. Сигналът на естествения (нефасетиран) кристал е много по-слаб, защото той не притежава същата прецизност на фасетите. Той си е такъв, какъвто природата го е създала. Фасетираните кристали са предназначени за такива специфични цели.

Всеки от тези кристали е добре да се съхранява в кутия от твърдо дърво, достатъчно плътно, за да задържа вибрациите, излъчвани от вашия специално настроен кристал. Тази кутия ще ви помогне да се съхраните тази вибрация.

Създаване на Кристал за Лечение

Кристалите на Фогел са проектирани и изрявани така, че да съответстват на вибрационната честота на молекулата на водата. Тази честота може да се измери радиоестезически, както и чрез спектрофотометрия, които да определят големината на заряда прехвърлен към самата вода.

wisdom1Когато кристалът е проектиран и изрязан по този начин, операторът може да предава вибрационни модели на самия кристал. Кристалът последователно усилва тези модели и потока на енергията на Универсалната Сила на Живота и след това операторът чрез волята си може да прехвърли тези енергии и енергиини модели към тялото на пациента.

Кристалът е лесно почиства с помощта на размагнитизиращо поле от де-магнитизатор и / или чрез собствен дъх с намерение за освобождаване на нежеланите полета от кристала.

Точно както суровият рубинен кристал целенасочено се обработва, така че да може последователно да усили светлината, която се вкарва в него, за да се получи лазер с огромна сила, така и тези кристали усилват енергията, която човешкото тяло генерира и я насочват в тялото на пациента.

Тези лечебни кристали се избрат по качество и биват нарязани чрез диамантени остриета по точно определени спецификации.

Тъй като кварцовият кристал е със шест страни и един връх, то за да се получи например четиристранен кристал за лечение, той трябва да се преформира и да се оформи с два върха. Всяко преформиране се прави чрез определена формула.

При създаването на персонален кристал за лечение, основата на кристала се изрязва в пирамидален ъгъл – около 51.5 °, а върхът му се изрязва в по-остър ъгъл, проектиран, така че да резонира с вибрациите на определения човек.

Когато човек държи своя кристал с основата надолу (към земята), той може да усети увеличаващата се вибрация, докато тя стигне до критичен резонанс. Когато се прави това, човек усеща кристала просто като жива енергия, която държи в ръцете си. Като нещо, което е направено, за да му пасва точно.

Кристалът за медитация има само един пирамидално изрязан връх. Другият край се прави равен и плосък, така че да действа като приемник.

Шестстенните кристали за лечение просто повторно се преформират, така че да станат идентични с лицата, които че ги ползват, докато осем-стенните се изрязват в напълно нова форма.

Тези кристали са полирани и изчистени така, че никаква енергия да не може да попречи на тяхното предназначение.

Тъй като всеки човек е уникален, то и всеки кристал се изрязва специално за него.

Взимат се предвид телесното тегло на индивида, възрастта му и вибрациите на жизнената му енергия, които се измерват радиоестезично.

Човек има много различни вибрации, които излъчва от тялото си. Той обаче има и само една единствена начална, основна „нота“, която е общата сума на всички негови вибрации –  неговата лична Нота, която той носи винаги със себе си. Това е неговата вибрация, това е ОМ-ът, който е вътре в него. Това е тази вибрация, която се използва при създаването на персонален кристал.

 

wisdom13Ефектът на Намерението, когато се оформя кристал

Когато сте емоционално неуравновесен и се опитвате да режете и оформяте един кристал, често се случва върхът му да се напука и ако продължите да упорствате, като резултат ще получите напълно крив и деформиран кристал.

Кристалите трябва да се оформят с Любов. Те трябва да „пеят“ когато се режат и се оформят, а това е изключително сложна процедура.

В случай, че настъпи тежка промяна във физическото или емоционалното състояние на човек, който е използвал помощта на кристал, то тогава не е необичайно да настъпи и някаква физическа промяна в самия кристал. Най-честосе появява пукнатина или отчупване на върха му. Стресът, който се натрупва в кристала се освобождава по този начин.

Ако работите с личен кристал и започнете да се „разминавате“ с него, поради това, че изразявате с висшия си Аз не това, което мислите с ума си, вие ще сте в конфликт със себе си, а този конфликт се отразява чрез вибрацията на кристала и попива в тялото на лицето, което лекувате. Ако упорствате в това и го повтаряте отново и отново, то кристалът може да се разчупи в ръката ви. Върхът му може да изхвръкне или да се отчупят различни части от кристала.

Електромагнитни свойства на кристалите

Кристалите излъчват електромагнитна сила. В нашата лаборатория, ние сме били в състояние да индуцираме магнитен заряд до 0,007 гауса във вода, използвайки зареден кристал.

Въглеродът е диамагнит, а всеки феро-магнитен материал има поле, сочещо посоките Север / Юг и притежава привличаща или отблъскваща сила.

Органичната част на човешкото тяло е по същество въглерод. Ние се състоим предимно от въглерод, водород и кислород.

Така че, според намерението на оператора, определен заряд от него се привлича от кристала. Той идва от дейността на клетките в тялото.

Движението на тази сила може да бъде ускорено чрез преднамереното вдишване и освобождаването ѝ чрез изходящия дъх.

Противоположният заряд в основата на кристала я отблъсква обратно и в кристалът се създава ефект на привличане-отблъскване.

Когато се работи със специално изрязан кристал, зарядът койтосе предава в тялото на пациента никога не се връща обратно в тялото на лечителя.

„Вливат“ се чрез кристала енергиините модели, необходими за лечението на пациента и в последствие лечителят изчиства тези модели от кристала чрез дъха си.

Разлики между четири-, шест- и осем-стенните кристали за лечение на Фогел

Всеки един от тези кристали се изрязва и настройва на вибрацията 454 – чрез тази вибрация по естествен начин Земята зарежда молекулите на водата.

Кристалите на Фогел са предназначени да ви дадат възможност да отдадете финна енергия в полето на пациента и да бъдете защитени от неговото енергийно поле. Кристалът действа като еднопосочен клапан и преобразувател. Броят на страни на кристала е пряко свързан с капацитета за отдаване на заряд на този кристал.

С увеличаването на броя на страните на даден кристал се увеличава и капацитета на този кристал за задържане на заряд. Този капацитет се измерва с Омега-радиоестезична машина.

Резултатите показват, че шест-странните кристали имат по-голям енергиен заряд от четири-странните, а осем-странните кристали притежават много по-голям заряд от четири- или шест-странните.

Когато вложите заряд в кристала, той започва да отскача от стените му и това определя вибрационното ниво на кристала.

wisdom16Разликите между четири-, шест- и осем- странните кристалите могат да се оприличат на ефектите предизвикани от четири огледала или осем огледала отразяващи светлината. Използвайки четири огледала можете да получите хиляди вътрешни отражения, а ако използвате осем, тогава можете да получите милиони такива.

Четиристенните кристали за лечение се използват при по-общите случаи, с които практикуващият ще се сблъска – като общо лечение на тялото при болки и неразположения. Тези кристали се занимават на нивото на финото тяло.

Четиристранните кристали са проектирани да работят върху фините тела – те си взаимодействат с програмите, съдържащи се в и около телесната структура. В деветдесет процента от случаите работата се извършва чрез четиристенни кристали. Те са и напълно безопасни инструменти за работа.

Шестстенните кристали, когато са заредени, излъчват по-интензивно и мощно поле, което може да се използва, за да се проникне и да се въздейства на различните органи на физическото тяло, както и при проблеми от емоционален характер.

Тези кристали се използват в козметологията за подпомагане при отстраняване на нежелано окосмяване и освобождаване от бръчки по кожата. По-силните полета на шестстенните кристали им дават способността да проникват по-дълбоко в физическото тяло, а не само на финото тяло.

Шестстенните двувърхи кристали са проектирани така, че да проникват по-дълбоко и да засегнат множество връзки. С четиристенните се създава една единствена връзка с мисловния модела на индивида, докато шестстенните правят връзка с това, което е вътре и това, което е извън тялото – с финото, менталното и емоционалното тяло, както и с физическото тяло.

Едно от предимствата на шестстенния кристала е способността му да се вклини в кармичната дейност в рамките на тялото на пациента. Той ви дава възможност да се свържете с дейности и модели от миналите животи на пациента, от които той иска да се отърве. Тези кармични дейности от минали животи, ни карат да изпитваме вътрешни конфликти, несигурност, разменени роли в пола и ни пречат да разберем защо правим нещата, които правим. Можете да свържете всичко това заедно, минало и настояще и да го доведете до точка на осъзнаване, като така се освободите(или освободите пациента) от тях. Това е голяма стъпка.

Осемстранният двувръх кристал действа отвъд физическото тяло. Той е предназначен за премахване на многолойни модели, които не излизат с четири- или шестстранните кристали.
Осемстранният кристал има още по-остри ъгли на върха си, чрез които степента на проникване става още по-висока. Нараства и прецизността, с която трябва да работите с него.

С осемсенен кристал можете да се свържете с най-фините тела на човек, с тяхното програмиране и с общото намерение на този човек да бъде свободен и да се движи по своя път.

Такъв кристал може да се използва при проблеми, свързани с дълбок шок, тежка травма, трудно раждане и т.н. затруднения, докосващи нивото на душата.

Когато се използва за лечение осемстенния кристал може да се върти в ръката, като в същото време се „излива“ и освобождава заряд, позволяващ две едновременни ротации.

Завъртете кристала по посока на часовниковата стрелка в ръката и в същото време завъртете кристала обратно на часовниковата стрелка над тялото на субекта. По този начин очертавате две противоположно въртящи се спирали. Това освобождава блокирани вибрации с по-дълбока природа, които шестстенният кристал не достига.

Това са сериозни инструменти, които се използват за лечение и терапия, инструменти с висока цел, за да служат на човечеството.

Ако имате всичките три от тези кристали, разсъждавайте върху въпроса: „Кои кристал трябва да използвам за този индивид?“ – изберете правилния кристала и го използвайте. Чрез поддържане на внимателни записи, можете да развиете собствени начини за най-добро приложение на вашите кристали.

Сега, след като сте запознати с основните свойства на фасетираните по технологията на Фогел кварцови кристали, можете да потърсите повече полезни техники за използването им по време на медитация и лечение……

wisdom17Естественият кварцов кристал е за предпочитане пред синтетичния, заради бавния растеж на кристалните рамки в него през естествения цикъл на растежа, което му придава един по-хармоничен резонанс с вибрациите, свързани с ултравиолетова честота на електромагнитния спектър. Този резонанс всъщност представляват трептенията, които чувствате, когато се настроите с естествен кристал, който ще използвате с чистото намерение за лечение с Любов.

Синтетичният кварц се създава чрез хидротермални способи, чрез топлина и налягане. В нашите проучвания ние не сме били в състояние ефективно да съхраняваме заряд в тези кристали.

Естествените кристали трябва да се пригаждат в условия на околната среда, които влияят върху кристала, като създават вариации като тези присъствали някога в нормалният му енергиен цикъл на растеж.